MVV Algemeen

10 jan 2022 14:49
Sjotelsplak
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1089
Meer
MVV Algemeen #7366

Clochard schreef : 4. Op eigen kracht vooruit
Een scenario dat eigenlijk vrijwel niet meer besproken wordt, maar toch nog wel interessant kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat met de juiste mensen aan het roet de club wel degelijk op eigen kracht weer stappen vooruit (of beter gezegd: stappen terug) kan zetten. Het lijkt wel alsof iedereen ervan overtuigd is dat alleen een exotische investeerder ons nog kan redden, maar deze club en deze stad hebben zelf heus nog wel wat in de mars. Dit scenario leunt op drie zaken: 1) een verbond met de gemeente en mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw stadion, 2) een paar jaar investeren in de organisatie ten koste van de prestaties op het veld, 3) die organisatiekracht inzetten om een maximale inspanning te leveren het sponsorbestand te vergroten en ook de betrokkenheid te vergroten, evenals de supporters een centrale factor te maken in de club.
Als er dan over 5 jaar stappen zijn gezet, kan je altijd nog op zoek naar een investeerder (als dat nog nodig is) maar dan op basis van eigen kracht

In dit scenario zitten we al jaren. Zelfs de crew Goumans/Jongen (met ondersteuning van Melchior) en de groep Rinkens/Vleugels/Harkema is het de afgelopen 20 jaar niet gelukt. (Goumans/Jongen wilden ook een nieuw stadion i.s.m. de gemeente) De laatste jaren hebben we het nog met ondersteuning van Reginald Thal en de oud spelers geprobeerd, maar ook dit was geen financieel succes.

Feit is dat we in een krimpregio zitten met 3 betaald voetbalclubs op 30km afstand van elkaar en in Maastricht niet genoeg grote bedrijven zitten om onze begroting met miljoenen op te krikken.

Uiteindelijk moet je dan inderdaad kiezen tussen de eerste 3 opties.

De overname optie preek ik hier al jaren voor, nog vóór dat het water ons aan de lippen stond. Toen hadden we zelf nog wat eisen kunnen inbrengen. Nu zal het eerder andersom zijn.

Zeg miech wee, wint nog vaan M-V-V . Heejaa Heejaa Hoo.
Geine mie , gelukkig nondepie ,ver geve ut neet mie cadoo!
De volgende gebruiker (s) zei dank u Maosbrögk, Schapendonk

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

11 jan 2022 15:41 11 jan 2022 15:45 door Napoleon.
Napoleon
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1647
Meer
MVV Algemeen #7367
Dit is de reden waarom nu weer met een investeerder moet worden gesproken , als we zo door gaan dat komt het einde snel in zicht
Ik heb vaak genoeg gewaarschuwd , onder beleid van huidige bestuur en directie Erik Noor gaat MVV heel snel naar een uitzichtloze situatie toe
Het water staat ons aan de lippen !!

Ik heb de hele KVK dossier voor wie hem wil hebben stuur me PB
Overging is de informatie die op de KVK site staat door de clubs zelf aangeleverd . Alle BV's moeten immers deponeren ( verplicht) Zo dus ook MVV Maastricht BV

: Bron KVK


MVV Maastricht BV heeft per 29-11-2021 de jaarrekening bij de KVK geponeerd over seizoen 2020-2021

Het eigen vermogen is terug gelopen van € 409.161 naar € 41.264 !!

Tevens is volgende passage geplaatst:

Continuïteit
Informatieverschaffing over continuïteit
Het eigen vermogen van MVV Maastricht B.V. bedraagt per 31 december 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 negatief. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van MVV Maastricht B.V.
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.


Tevens de volgende opmerking op de KVK

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
MVV Maastricht B.V. beschikt over fiscaal compensabele verliezen ter grootte van € 1.024.203. Hiervan kan € 426.218 worden verrekend in zes jaar. De overige € 597.985 moeten
worden verrekend in vijf jaar met toekomstige fiscale winsten. Het bestuur van MVV Maastricht B.V. verwacht dat de fiscaal compensabele verliezen zullen verdampen op basis van de
toekomstverwachtingen en het te vormen beleid. Derhalve is voor deze fiscaal compensabele verliezen geen actieve belastinglatentie gevormd.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

11 jan 2022 16:10 11 jan 2022 16:15 door Roed en Wit 70.
Roed en Wit 70
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 461
Meer
MVV Algemeen #7368
EV had dus nog 141000 moeten zijn !? Niet gek dat vanuit de directie niks wordt gecommuniceerd over de misgelopen NOW. Tel hierbij op dat op basis van lopend seizoen niet bezochte wedstrijden moeten worden gecompenseerd op basis van de gehanteerde voorwaarden bij aanschaf van een sk (indien een supporter dit aanvraagt) en het feit dat sponsoren zullen afhaken in deze tijd of minder besteden, dan komt er een akelig scenario in zicht.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

11 jan 2022 17:00
Hartmans1973
Gold Boarder
Gold Boarder
Berichten: 220
Meer
MVV Algemeen #7369
Verlos ons uit ons lijden of gaan we tot de laatste druppel uitgeknepen worden om aan een gruwelijke langzame dood te sterven. ik ben er zo klaar mee hoe gaan we weer meedoen dit begint. Met de week pijnlijker te worden. We zijn zo diep gezonken op sportief vlak dat deze trouwe schare fans het al zolang heeft vol gehouden mag een wonder heten, maar hoekang houden we dit nog vol.

Fatsoenlijk bestuur een goede trainer spelers waar je voor naar voetbal gaat kijken een leuk stadion waar je mensen iets te bieden hebt waarom kan dit niet in een stad als Maastrichtt
Er zit geld genoeg maar schijnbaar geen mensen met visie…:-(

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

11 jan 2022 18:01 11 jan 2022 18:03 door Hill28.
Hill28
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1251
Meer
MVV Algemeen #7370
Staat er ook in hoeveel in de tessen van onze geweldige Algemeen directeur is verdwenen voor zijn puike prestaties?

Sommige hadden hier oprecht de hoop dat de man die naar alle schijn Johan Cruyff -s Nederlands grootste voetballegende- oplichtte zonder blikken of blozen. Dat die het wel goed zou voorhebben met MVV. En dat die de toko niet failliet zou runnen. Nou nog een jaar van dit en we staan drie ton in de min. Applaus.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

11 jan 2022 21:25
Napoleon
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1647
Meer
MVV Algemeen #7371
Supporters moeten zich goed gaan beseffen onder leiding van deze directie en het structureel wanbeleid onze club bijna 400.000 aan eigen vermogen heeft ingeleverd in 12 maanden tijd !!!

Het nieuwe seizoen start boekhoudkundig op 1 juli en eindig op 30 juni 2022 .
Gezien alle problemen in deze tijd ( corona) kun je er van uit gaan dat we dik , maar dan ook heel dik in de rooie cijfers gaan eindigen op 30-06-2022 !

Zoals de kamer van koophandel schrijft en ik citeer : Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van MVV Maastricht B.V


Dit probleem is niet op te lossen met de verkoop van een minderheidsaandeel , dit is alleen op te lossen als de club wordt verkocht voor de meerderheid van de aandelen aan een partij die de touwtjes in handen neemt en vanaf dag één schoon schip maakt.

Deze wanprestatie die directie en ook bestuur hebben geleverd is een directe "aanslag" op het voortbestaan van onze club . De huidige algemeen directeur van MVV zal geen dag wakker liggen als MVV niet meer bestaat of aan de rand van de afgrond staat.
Maar de bestuurders die allemaal ook MVV supporters zijn die willen deze telloor gang toch niet op hun geweten hebben.

Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen nog steeds blijven zitten waar ze zitten en de enigste verantwoordelijkheid die ze moeten nemen in belang van de club is hun functie neerleggen , zodat ze niet nog meer schade kunnen aanrichten dan dat ze al gedaan hebben.

Ik herhaal voor diegene voor wie het kwartje nog niet is gevallen , de club heeft 400.000 van zijn eigen vermogen zien verdampen in 12 maanden tijd en volgens de aantekening van de KVK is de continuiteit van de club in gevaar en heeft MVV een negatief eigen vermogen !

Ik vraag me werkelijk af met wel lef de AD van MVV met een blog durft te schrijven waarin hij de waarheid voor de zoveelste keer onder het tapijt schuift !
De volgende gebruiker (s) zei dank u Schapendonk, Hill28, peeke, bokkesprongen

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

12 jan 2022 09:36 12 jan 2022 09:37 door opadiehard.
opadiehard
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 2017
Meer
MVV Algemeen #7372
Over die bron Kvk zijn daar ooit vragen over gesteld of gaan die nog gesteld worden door de officiële geledingen binnen Mvv.
Ik vind als ze waar zijn dat deze bevindingen/geruchten aan de kaak moeten worden gesteld.
En vind ze aannemelijker dan alweer een waarschijnlijke belofte over een eventuele investeerder eerder gepubliceerd door onze AD….mvrgr Opa.

....

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

12 jan 2022 09:44
Napoleon
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1647
Meer
MVV Algemeen #7373

opadiehard schreef : Over die bron Kvk zijn daar ooit vragen over gesteld of gaan die nog gesteld worden door de officiële geledingen binnen Mvv.
Ik vind als ze waar zijn dat deze bevindingen/geruchten aan de kaak moeten worden gesteld.
En vind ze aannemelijker dan alweer een waarschijnlijke belofte over een eventuele investeerder eerder gepubliceerd door onze AD….mvrgr Opa.


@opa

Iedere BV in Nederland moet jaarstukken deponeren
Alle jaarstukken zijn openbaar en kun je wanneer je een inlog heb bij de KVK opvragen !
Dus ook jij zou dat kunnen .
Daar hoeft helemaal geen vragen over worden gesteld door niemand niet . Als je zaken met een BV wilt doen dan is het voor een onderneming een manier om te zien of de partij waarmee je zaken wilt doen er goed genoeg voorstaat .
Tevens kun je allerlei andere bedrijven zoals Graydon of Dun en Breadstreet ook om creditchecks vragen etc

De jaarstukken worden door MVV zelf gepubliceerd bij de KVK en de accountant van MVV geeft akkoord samen met de AD en de RVC leden . De accountant dient ze normaal in bij de KVK

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

12 jan 2022 14:21
opadiehard
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 2017
Meer
MVV Algemeen #7374
Ik bedoelde eigenlijk dat er binnen de supporters geledingen dus de georganiseerde partijen dit voor gelegd gaat worden.
Ik voel mij zelf geen partij daarin(officieel)….mvrgr Opa.

....

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

13 jan 2022 17:08 13 jan 2022 17:10 door Napoleon.
Napoleon
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1647
Meer
MVV Algemeen #7375

opadiehard schreef : Ik bedoelde eigenlijk dat er binnen de supporters geledingen dus de georganiseerde partijen dit voor gelegd gaat worden.
Ik voel mij zelf geen partij daarin(officieel)….mvrgr Opa.


daar ga ik wel vanuit Opa

Kijk er wordt de MVV supporter al bijna 1,5 jaar een worst voor gehouden en er is heel veel aan camouflage tactiek gedaan , maar de cijfers die spreken hoe de club er voor staat en dat is ronduit slecht .
De ingeslagen weg is een doodlopende straat geworden , het zogenaamde masterplan heeft 1,5 jaar op zich laten wachten en daar kennen we alleen de titel van . De club is nu aan de gratie overgeleverd van een partij ( als die er al is) die een minderheidsaandeel willen nemen , maar dat is alleen maar om wat pleisters op de wond te plakken
Wil je met deze club stappen maken dan moet er minimaal 500.000 per jaar bij . Dat geld is nodig voor de selectie te verbeteren en om meer commerciele handjes te krijgen .
Daarnaast heeft de club in 12 maanden tijd de langlopen schulden met 800.000 zien toenemen tot 1.1 miljoen . Ook de kortlopende schulden zijn gestegen
Tel daarbij dat op 30 juni 2021 toen deze balans werd opgemaakt het eigen vermogen bijna nihil was. Dus welke partij gaat deze stap nemen en investeren , tot op heden zijn het alleen maar losse woorden geworden en zien we dat onze geliefde club op de IC ligt en aan de beademing .
Ik hoop dat er nog ergens een goede dokter dan wel medicijn beschikbaar is !!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u bokkesprongen

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

14 jan 2022 21:37
Dominique
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Berichten: 5
Meer
MVV Algemeen #7376
Of je nou vóór of tegen Noor bent, feit is dat je na 1,5 jaar kunt concluderen dat je weer verder bent weggezakt, zowel sportief als financieel. Cijfers liegen namelijk niet.

Deze club heeft gewoon een flinke herstructurering nodig. Beginnen vanaf 0. Maar daar is natuurlijk geen geld voor en dus blijven ze ook de komende jaren maar wat aanklooien. Ik ken oprecht niemand meer uit mijn directe kring die nog positief over Mvv spreekt. Hele beleving is eruit. Lekker dan.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

15 jan 2022 08:19 15 jan 2022 08:24 door Napoleon.
Napoleon
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 1647
Meer
MVV Algemeen #7377
Volgens MVV website maakt de club flinken stappen

trek zelf maar je conclusies en lees het jaarverslag maar en kijk naar de cijfers
MVV heeft deze ergens wegstopt op haar website en 2 dagen geleden geplaatst , geen enkele ruchtbaarheid .
Vooral de supporters "dom" houden , niks dat deze club naar buiten gekeerd is , ja alleen als het Noortje uitkomt!

Het is twaalf uur, vijf voor twaalf is al gepasseerd


www.mvv.nl/mvv-maastricht/club/jaarversl...aarverslag-2020-2021

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

15 jan 2022 09:37
Maosbrögk
Platinum Boarder
Platinum Boarder
Berichten: 776
Meer
MVV Algemeen #7378
Het einde is nabij.
Klaas Vaak sust ons in slaap met kwalitatief armoedig voetbal.
Erik besteedt vrolijk alles uit, zorgt dat we geen enkel eigen kapitaal meer hebben en is straks met de Noor-derzon vertrokken.
We zijn aan het kijken naar een enorme freefall van onze club. Hopelijk komt er op tijd iemand die ons een parachute geeft, zodat we veilig de grond bereiken en weer langzaam aan de weg naar boven kunnen gaan werken. Zo niet, dan kletteren we keihard tegen de grond, vallen we te pletter en kunnen ze een groot kruis met RIP op onze doodskist nagelen.
Maar laten we eerlijk zijn: wat heeft MVV een investeerder te bieden? Buiten de stad Maastricht toch helemaal niets?
Er zit geen verdienmodel in onze jeugdopleiding; al helemaal niet in onze selectie; we hebben amper nog eigen personeel op kantoor; geen grote sponsoren; een oud stadion; geen fatsoenlijke plek waar je écht sponsoren in de watten kunt leggen; geen groot achterland qua fans en sponsoren.
Dus wat maakt ons nou interessant? Waarom zou iemand ons die parachute geven? Met een minderheidsbelang al sowieso niet, dat is geld gooien in een bodemloze put… Met alleen een fijne stad en mooie supporterskern komen we er niet vrees ik…
De volgende gebruiker (s) zei dank u De Zwarte Vogel

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

15 jan 2022 09:58
steefmestreech
Senior Boarder
Senior Boarder
Berichten: 75
Meer
MVV Algemeen #7379
Ook als stad zijn we niet attractief. Gemeentebestuur wat club liever kwijt dan Rijk is. En als stad ben je ook niet heel bijzonder daar er nog zo n aantal steden in Nederland zijn. Zwolle Leeuwarden dorrcecht Den Bosch vallen alleen in dezelfde categorie qua stad...l. Het is hier inmiddels 12h30 met dank aan meneertje Noor en Klaas wauwel

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

15 jan 2022 10:16
Driver
Gold Boarder
Gold Boarder
Berichten: 283
Meer
MVV Algemeen #7380
Eric Noor aanstellen was/is een grote blunder, die man heeft nergens iets gepresteerd en brengt Mvv verder naar de afgrond!!. Napoleon heeft gelijk het is niet meer vijf voor 12 maar al bijna 12 uur. We moeten niet langer pikken dat deze mensen onze club besturen. Ik vraag me af waar al het geld aan verdampt is, buiten de NOW blunder hebben we zowat de goedkoopste selectie ooit, meeste kantoorpersoneel is verdwenen incl. medische staf. Mvv is dood, de club is saai en heeft geen enkele uitstraling meer. De Angel- side is de enige die de club nog levend houdt, hun fanatieke ondersteuning is en blijft bewonderingswaardig!
Klaas Wels is zeker geen topper maar ik vraag me af of een andere trainer het met deze kwalitatief arme spelersgroep beter zou doen. Dit is de zwakste selectie die ik me ooit kan herinneren, met deze spelers is geen eer te behalen. Ieder jaar worden we zwakker.
De enige redding is een investeerder, met het verdienmodel goede spelers bij Mvv stallen en met winst doorverkopen.
Op deze manier doorgaan betekent het definitief einde van Mvv, als supporter valt er niets meer te genieten bij Mvv, de meeste supporters hebben Mvv al de rug toegekeerd, kunnen deze ellende niet meer aanzien. Mijn zin om naar Mvv te gaan is ook over, tevens doet het veel pijn om mijn clubje zo te zien afglijden.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.334 seconden